skip to Main Content
Banner

Frank Ouweneel

Frank Ouweneel is reeds vele jaren aktief als Bijbel-prediker en Bijbelleraar in binnen- en buitenland.
Het is zijn oprechte wens bij vele christenen het hartsverlangen te stimuleren te groeien in de kennis van het Woord van God.

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “DE DUIVEL” (Deel 2)

ZIJN VAL Waarom en hoe is het dan met hem fout gegaan ? Waarom is Lucifer geworden wie hij nu is en wanneer en hoe is dat gebeurd ? Het begin van de Bijbel geeft ons duidelijkheid. We lezen eerst…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “DE DUIVEL” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “De christenen zijn in een geestelijke strijd gewikkeld, maar veel soldaten van Jezus kennen hun tegenstander niet: satan, de vijand van God en Zijn schepselen. In de Bijbel kunnen we genoeg informatie over hem vinden; in deze…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “GOD” (Deel 7)

GOD IS DICHTBIJ ONS Het heerlijkst heeft God Zich aan ons geopenbaard in de Here Jezus. Let op deze Bijbeltekst: En de engel sprak, Maria zal een zoon baren en men zal hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “GOD” (Deel 6)

GODS OPENBARING Door de hele Bijbel heen kunnen we zien dat de verheven God zich intens met de mens heeft bezighouden. Dat is heel bijzonder. Allereerst heeft God zich aan de mens geopenbaard in de schepping. De hemelen vertellen Gods…

FRANK OUWENEEL HOUDT LEZINGEN IN STADSKANAAL OVER HET BIJBELBOEK PSALMEN

Frank Ouweneel geeft als inleiding op de lezingen de volgende informatie: Het Bijbelboek Psalmen is het grootste en mooiste monument van Hebreeuwse poëzie; het was de bundel van geestelijke liederen van het volk Israël.In het Hebreeuws heet het Bijbelboek: “Sefer…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “GOD” (Deel 5)

GODS MORELE EIGENSCHAPPEN Ik zal u uitleggen wat ik bedoel met ‘morele eigenschappen’. Een voorbeeld: een van de eigenschappen van mijn vrouw is dat ze erg goed is in administratie. Een van haar ‘morele eigenschappen’ is dat ze heel lief…

DE LEZINGEN VAN FRANK OUWENEEL OVER HET THEMA “DE BIJBEL IN VOGELVLUCHT” TE VOLGEN OP YOUTUBE

FRANK OUWENEEL GEEFT ALS INLEIDING OP DE BIJBELSTUDIE-CYCLUS DE VOLGENDE INFORMATIE: De Bijbel is een boek van wonderen. Eeuwen oud, maar nog steeds op en top actueel. In de totale wereldgeschiedenis is de Bijbel het meest gedrukte, meest vertaalde en…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “GOD” (Deel 4)

GODS EIGENSCHAPPEN We willen ons nu gaan bezighouden met Gods eigenschappen; ik wil met grote eerbied proberen u verder inzicht te geven in wie God is. * God is de bron van alles * God is almachtig * God is…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “GOD” (Deel 3)

Waar woont God ? Ps. 11 : 4 leert: De Here woont in Zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel Zijn troon; Zijn ogen slaan gade, Zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.  God woont dus niet onder de mensen,…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GOD” (Deel 2)

De hieronder beschreven en te behandelen aspecten van God kunnen ons helpen iets meer van Hem te begrijpen: * God is eeuwig* God is een Opperwezen* God is een Persoon* Waar woont God ?* Hoe ziet God eruit ?* God…

Er is meer...

Op zijn website www.frankouweneel.nl zijn te vinden:

  • de complete zondagpreekbeurt- en Bijbelstudie- agenda voor de komende maanden
  • de webshop met boeken en DVD’s
  • alle reeds verschenen YouTube-Bijbelstudies (Bijbelstudie-video’s)