skip to Main Content
Banner

Frank Ouweneel

Frank Ouweneel is reeds vele jaren aktief als Bijbel-prediker en Bijbelleraar in binnen- en buitenland.
Het is zijn oprechte wens bij vele christenen het hartsverlangen te stimuleren te groeien in de kennis van het Woord van God.

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “JEZUS CHRISTUS” (Deel 4)

DE DIENST OP AARDE VAN JEZUS CHRISTUS Er zijn verschillende redenen geweest waarom de Here Jezus naar de aarde is gekomen. De drie belangrijkste zijn: God verheerlijken Gods wil volbrengen De satan overwinnen De hoofdreden van Zijn komst was: God…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “JEZUS CHRISTUS” (Deel 3)

BELANGRIJKE KENMERKEN VAN JEZUS CHRISTUS Uiteraard is het onmogelijk alle kenmerken van Jezus te behandelen, daarom staat er boven dit hoofdstuk “Belangrijke kenmerken”.We noemen er 3-Hij is eeuwig-Hij was God zelf-Hij was volmaakt mens De Here Jezus was eeuwig !…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “JEZUS CHRISTUS” (Deel 2)

ELKE BLADZIJ VAN DE BIJBEL SPREEKT VAN JEZUS CHRISTUS Het mooie van de Bijbel is dat elke bladzijde spreekt over de Here Jezus. De Here Jezus zegt zelf: De Schriften zijn het die van Mij getuigen.  (Joh. 5 : 39)…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “JEZUS CHRISTUS” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “De centrale boodschap van de Bijbel gaat over een Persoon: Jezus Christus.God Zélf roept Hem in Mark. 1 : 11 toe: “Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb ik mijn welbehagen”.De apostel Paulus zegt in…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “DE DUIVEL” (Deel 7)

ZIJN EINDE Het definitieve einde van de vijand van God en mensen wordt beschreven in Op. 20 : 10 en 14 en Op. 21 : 1 – 5: De duivel werd geworpen in de poel van vuur en zwavel; hij…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “DE DUIVEL” (Deel 6)

ONZE STRIJD EN OVERWINNING Luister naar Paulus’ oproep: Strijd de goede strijd des geloofs.  (1 Tim. 6 : 12) Ook vandaag heeft satan in uw en mijn leven weer toegeslagen; want hij laat ons nooit met rust. Het irriteert hem…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “DE DUIVEL” (Deel 5)

ZIJN BEPERKINGEN In het Hoofdstuk “ZIJN VAL” hebben we melding gemaakt van de beperkingen van  de satan. Als je de macht van de duivel vergelijkt met de macht van God, dan zie je dat heel goed. God is oppermachtig; de…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “DE DUIVEL” (Deel 4)

ZIJN KENMERKEN U zou kunnen vragen: “als de satan is overwonnen, waarom moeten we ons dan nog bezighouden met zijn kenmerken ?”. De satan is inderdaad overwonnen; hij is echter nog niet vernietigd.\ Dat betekent dat we nog steeds elke…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “DE DUIVEL” (Deel 3)

JEZUS CHRISTUS HEEFT DE DUIVEL OVERWONNEN ! 1 Joh. 3 : 8 beschrijft een belangrijk aspect van de dienst op aarde van Jezus Christus: Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou.…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “DE DUIVEL” (Deel 2)

ZIJN VAL Waarom en hoe is het dan met hem fout gegaan ? Waarom is Lucifer geworden wie hij nu is en wanneer en hoe is dat gebeurd ? Het begin van de Bijbel geeft ons duidelijkheid. We lezen eerst…

Er is meer...

Op zijn website www.frankouweneel.nl zijn te vinden:

  • de complete zondagpreekbeurt- en Bijbelstudie- agenda voor de komende maanden
  • de webshop met boeken en DVD’s
  • alle reeds verschenen YouTube-Bijbelstudies (Bijbelstudie-video’s)