skip to Main Content
EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “DE DUIVEL” (Deel 1)

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “DE DUIVEL” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “De christenen zijn in een geestelijke strijd gewikkeld, maar veel soldaten van Jezus kennen hun tegenstander niet: satan, de vijand van God en Zijn schepselen. In de Bijbel kunnen we genoeg informatie over hem vinden; in deze studie leert u over de oorsprong en de val van satan, over zijn verleidingstactieken en leugens, zijn strategieën en listige streken, zijn karakter en boze voornemens. U hoort ook dat deze gevallen engel lang niet zoveel macht heeft als hij ons wil doen geloven. Die waarheid zal u sterken in de strijd en helpen te geloven in de overwinning !
Aan het eind van de studie klinkt de proclamatie dat de duivel zal worden geworpen in de poel van vuur.”

INLEIDING

Deze studie is wellicht niet de meest aangename.

Maar laten we niet vergeten dat de duivel meer dan 100 maal in de Bijbel wordt genoemd; kennelijk acht God het nodig om ons op allerlei manieren op de duivel (of: de satan) opmerkzaam te maken.
En…..álles wat in de Bijbel staat is belangrijk.

Bovendien hebben we (hoewel we ons dat helaas vaak niet bewust zijn) dagelijks met de duivel te maken. Het lijkt vreemd, maar we worden van minuut tot minuut met zijn aanvallen geconfronteerd. Hij is de bron van alle verdriet; hij veroorzaakt de scheuringen in de Gemeente. Hij is de grote aanstichter van de problemen tussen mensen onderling. Hij is degene die tot zonde verleidt. Hij…..etc., etc..

Daarom is het verstandig dat we eens nadenken over wat de Bijbel zegt over het “wie, waarom en hoe” van de duivel.

Laten we vooraf duidelijk stellen dat het uitermate belangrijk is dat we ons realiseren dat deze ‘vijand van God en Zijn schepselen’ overwonnen is !
De Here Jezus heeft over de satan getriomfeerd en daarom mogen wij in de kracht  van Zijn overwinning verder leven.

ZIJN OORSPRONG

De satan is een geschapen wezen.

Vanaf de dag dat gij geschapen werdt…..  (Ez. 28 : 15)

Op het eerste gezicht lijkt het alsof God (eerbiedig gezegd) “een fout heeft gemaakt”.
Lees eens Pred. 7 : 29:

God heeft de mensen goed gemaakt, maar zij zoeken vele bedenkselen.

God vergist Zich nooit.
God heeft zowel de mens als de satan “goed gemaakt”; doch mens en satan zijn zelf, willens en wetens, de fout in gegaan.
De mens en de satan hebben “vele bedenkselen” gezocht.

God heeft de mens perfect geschapen, inclusief alle vrijheid. De mens heeft die vrijheid echter gebruikt om doelbewust God óngehoorzaam te zijn.
God had ook de satan volmaakt geschapen, zodat ook hij allerlei vrijheden bezat. In deze Studie zullen we zien dat, evenals de mens, de satan zijn vrijheden heeft gebruikt tégen God.

In Ez. 28 kunnen we lezen dat de satan ooit “onberispelijk” was:

Vanaf de dag dat gij geschapen werdt…..
 …..waart gij onberispelijk in uw wandel.  (Ez. 28 : 15)

Ten tijde van zijn schepping was er met de duivel dus niets aan de hand. Toen heette hij ook nog geen “duivel” of “satan”. Jes. 14 : 12 onthult ons zijn oorspronkelijke naam:

Morgenster, zoon van de dageraad.

We kennen allen zijn andere naam: “Lucifer” (betekent: ‘morgenlicht’, ‘morgenster’, ‘lichtdrager’ en ‘lichtende’).
Toen hij de drager was van deze fraaie namen was de satan een uitermate hoogstaand wezen:

Gij zijt wijzer dan Daniël, geen geheim is voor u verborgen. Door uw wijsheid en uw inzicht hebt gij u een vermogen verworven en goud en zilver verzameld in uw schatkamers. Door uw wijs beleid bij de handel hebt gij uw vermogen vermeerderd. Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.  (Ez. 28 : 3 – 5 en 12 – 14)

We kunnen rustig stellen dat de satan de meest lichtende engel was, “wandelend temidden van vlammende stenen”.
Zoals gezegd: ooit was het dus met hem prima in orde.

(wordt vervolgd)

Meer informatie:
http://www.frankouweneel.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *