skip to Main Content
FRANK OUWENEEL BLOGT WEER EEN NIEUWSBRIEF

FRANK OUWENEEL BLOGT WEER EEN NIEUWSBRIEF

Frank Ouweneel bericht, mede namens zijn vrouw Ada, het volgende:

Met grote toewijding en met inzet van al onze krachten hebben wij sedert 2001 (!!) jaarlijks op zo’n 40 locaties in Nederland, België en Suriname de Eindtijd – Beamer-Bijbelstudie “Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld” verzorgd.

Wij prijzen de Heer voor de altijd indrukwekkend grote belangstelling op alle Eindtijd-Bijbelstudie – avonden in die 17 jaar. Dankzij Zijn overvloedige zegen hebben wij tienduizenden mogen dienen met het Woord; velen hebben we tot Jezus geleid en talloze christenen zijn door onze Eindtijd-Bijbelstudies danig wakker geschud.
Dagelijks gaf Hij ons de wijsheid en het inzicht de thema’s “eindtijd” en “Jezus’ wederkomst” (die met name in ons land grotendeels waren ondergesneeuwd) duidelijk op de kaart te zetten.
Al die jaren hebben wij de Eindtijd-Bijbelstudie – arbeid met intense vreugde verricht.

We worden echter steeds sterker geconfronteerd met het feit dat door de Eindtijd-studie – werkzaamheden onze ándere noodzakelijke Bijbelstudie-aktiviteiten bijna geheel worden geblokkeerd. Daarom hebben wij het besluit moeten nemen de jaarlijkse Eindtijd – Beamer- Bijbelstudie “Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld” voorlopig niet meer te laten plaatsvinden.

Graag willen wij een en ander toelichten.

Gedurende de periode van de Eindtijd-Bijbelstudie – voorbereidingen/avonden gaat ons andere werk voor de Heer gewoon door: de Bijbelstudie-cyclussen “Belangrijke Bijbelse Begrippen”, “Koningen en profeten in Israël”, “De Brief aan de Hebreeën”, etcetera, waarvoor wij jaarlijks tienduizenden kilometers door het land reizen. Verder besteden wij een niet gering aantal uren aan de schriftelijke beantwoording van uiteenlopende vragen die ons dagelijks worden ge-e-mailed. En het spreekt vanzelf dat de preekbeurten (alle zondagen van het jaar, meestal twee per zondag) eveneens veel werk vergen.

Uiteraard hebben wij onze planning-zorgen aan de Heer voorgelegd; Hij maakte ons duidelijk dat wij meer tijd en energie moeten besteden aan studies over allerlei ándere zeer gewenste en noodzakelijke Bijbel-onderwerpen. Vanwege ons chronisch tijdgebrek kunnen wij namelijk tot onze grote teleurstelling heel vaak niet ingaan op uitnodigingen voor ándere studies dan Eindtijd-studies.

U hebt geen idee hoe diep wij deze Eindtijd-Bijbelstudie – onderbreking betreuren; we sluiten zeker niet uit dat we de thema’s “eindtijd” en “Jezus’ wederkomst” door middel van Bijbelstudies (wellicht in een andere vorm) aandacht zullen blijven geven.

Aangezien wij terdege beseffen dat onze beslissing voor de trouwe bezoekers een teleurstelling kan betekenen, is ons gebed dat allen in dezen begrip kunnen en willen tonen.

Meer informatie:
http://www.frankouweneel.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *