skip to Main Content
FRANK OUWENEEL OVER JEZUS CHRISTUS

FRANK OUWENEEL OVER JEZUS CHRISTUS

Frank Ouweneel geeft als inleiding de volgende informatie:

De centrale boodschap van de Bijbel gaat over een Persoon: Jezus Christus. Op alle 1200 bladzijden van Gods Woord wordt van Hém gesproken. Ik daag u uit uw Bijbel te nemen en een willekeurige pagina op te slaan: u zult zien dat er ergens op die bladzij passages zijn te vinden die direct of indirect verband houden met Jezus Christus. Zó belangrijk is de Here Jezus; de hele Bijbel gaat over Hem.

Geen mens zal Hem ooit volledig kunnen begrijpen. Zelfs al zouden de grootste christen-wetenschapper of de begaafdste theoloog hun hele leven wijden aan de bestudering van de Persoon van Jezus Christus, dan zouden ze op hoge leeftijd tot de conclusie moeten komen dat ze nog maar heel weinig kennis hebben verzameld.

God Zélf roept Hem in Mark. 1 : 11 toe: “Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen”.
De apostel Paulus zegt in Fil. 3 : 8: ”Ik beschouw alles als waardeloos, omdat niets méér waarde heeft dan het kennen van Jezus Christus”.
Jezus’ volgelingen roepen in Mark. 4 : 41 vol bewondering uit: ”Wie is toch deze !”.
De apostel Johannes vermeldt in Joh. 21 : 25 dat als mensen alles over Jezus schriftelijk zouden vastleggen, er op onze wereldbol voor al die boeken simpelweg niet genoeg plaats zou zijn.

> Wie is Jezus Christus ?
> Elke bladzij van de Bijbel spreekt van Jezus Christus
> Belangrijke kenmerken van Jezus Christus
> De Dienst op aarde van Jezus Christus
> Enkele namen van Jezus Christus
> Jezus Christus’ heden
> Jezus Christus’ toekomst

meer informatie:
http://www.frankouweneel.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *