skip to Main Content
FRANK OUWENEEL OVER GEESTELIJKE GROEI

FRANK OUWENEEL OVER GEESTELIJKE GROEI

Frank Ouweneel geeft hieronder een korte beschrijving van het onderwerp:

2 Petr. 3 : 18 zegt: Groei op in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus.
En iedereen weet het: om te groeien moet je eten.

In het Oude Testament (in Ex. 16 vanaf vers 1) kunnen we lezen dat God aan het volk Israël hoogkwalitatief voedsel (het manna) gaf; en wel om twee redenen:
1) om krachten te verzamelen voor de zware woestijnreis
2) om te groeien
In Ps. 78 : 24 en 25 wordt het manna “hemelkoren” en “brood der engelen” genoemd.

Uit het Nieuwe Testament blijkt dat het manna spreekt van Jezus Christus. In Joh. 6 : 51 zegt Hij: Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is.

De meeste christenen belijden dat ze Jezus liefhebben, dat ze Hem beter willen leren kennen en in Hem willen groeien.
Velen van hen besteden ca. anderhalf uur per dag aan fysieke maaltijden om hun maag te vullen en trekken hooguit een paar minuten per dag uit voor “geestelijke maaltijden” om hun hart te vullen.

Het gevolg is heel dikwijls: geestelijke “vermagering”.

De Heer Jezus zegt in Joh. 5 : 39: De Schriften (= de Bijbel) zijn het die van Mij getuigen. Daarmee zegt Hij: “als je in de kennis van Mij wilt groeien moet je zeer regelmatig geestelijk voedsel uit het Woord van God tot je nemen”.
De psalmist refereert hieraan in Ps. 22 : 26: De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden, wie de Here zoeken, zullen Hem loven, uw hart leve op.

meer informatie:
www.frankouweneel.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *